Naša preporuka

03.02.2016.

MjuzNews intervju: Pan Daijing (SRB i ENG) Pan Daijing
foto: PR Photo
MjuzNews intervju: Pan Daijing (SRB i ENG)

6. februara BIK žurka u klubu Drugstore

Klub Drugstore u subotu 6. februara u okviru serije žurki BIK gosti kinesku umetnicu i učesnicu Red Bull muzičke akademije za 2016, Pan Daijing. Pan je slavu stekla svojim lajv nastupima u kojima improvizaciju kombinuje sa performansom. Taj recept je doveo do nastupa u Berghajnu i raznim mestima po Evropi i Kini. Pan muziku piše i za savremeni ples i eksperimentalne filmove.

Događaju u klubu Drugstore će prethoditi performans “Hanging Elements: Red” koji će Pan izvesti 5. februara u galeriji G12HUB (Karađorđeva 59) kao i zvanični warm up parti u Bivšem baru (Kosovska 32) 6. februara na kom će od 21h muziku puštati illillillillill iz BIK kolektiva. Podršku na žurci u klubu Drugstore pružaju Oster i Bagheera iz BIK kolektiva.

Karte za BIK žurku možete da kupite na ulazu u klub Drugstore po ceni od 300 rsd. Drugstore se nalazi kod Pančevačkog mosta, na okretnici autobusa 33, 37, 48, 58.

FACEBOOK EVENT DRUGSTORE

FACEBOOK EVENT G12HUB

 

U intervjuu za MjuzNews Pan Daijing govori o svom radu, zvuku, performansu i improvizaciji, muzici koju trenutno sluša, perverziji, klabingu i Kini.

SRPSKI

MjuzNews: Da li možeš da nas malo bolje upoznaš sa svojim performansom “Hanging Elements: Red” koji ćeš izvesti u galeriji HUB12 dan pre dugoočekivanog DJ seta u klubu Drugstore? Kako se inače osećaš kada govoriš o svom radu? Da li voliš da govoriš o svom radu uopšte i da li to smatraš neophodnim iz bilo kog razloga, na primer promocije itd?

Pan Daijing: “Hanging Elements” je serija prformansa koju sam razvila prošle godine. To je još jedna od mojih ličnih interpretacija pitanja roda i filozofije seksualnosti u društvu sa kojim sam upoznata. Za razliku od moje serije improvizacija iz 2015. godine, ovaj performans će se fokusirati više na performans nego na zvuk. “Red” je prvo poglavlje, a HUB 12 prva galerija u kojoj izvodim delo. Rad dolazi od toga da se žene posmatraju kao seksualni objekti i sjebanog mentaliteta koji to prati. Generalno ne volim da govorim o svom radu jer za mene najbolje razumevanje dolazi iz direktnog iskustva. Želim da prenesem intenzitet svojih radova na nevin i autentičan način. Ne volim reč “promocija”. Nastupi u klubovima su druga stvar. Ali kada je reč o mojim umetničkim delima, to je manje-više terapija za mene kroz ritualno žrtvovanje koje prezentujem bilo kome ko mu svedoči. Ne vidim razlog za slavlje. Sve je u vezi sa samim izvođenjem. Ukoliko je to moguće, preferiram da samo razmišljam samo o projektima i ni o čemu što ih prati. Zadržati stvari originalnim i nevinim je krucijalno.

 

MjuzNews: Da li sebe zainsta smatraš perverznjakom? Mi perverziju smatramo blagom posledicom toga što smo ljudi, a ti? Kada kažeš “perverzija” da li je to rezervisano samo za seksualnost ili? Da li je perverzija kao kletva rezervisana samo za ljudski rod? Kletva je naposletku veoma inteligentan koncept. Kakve to veze ima sa strahom? Koji deo kreveta najviše voliš da zauzmeš?

Pan Daijing: Ne, ne uopšte. Bar ne po mojim standardima. Normalna sam koliko i svi drugi. Svi radimo svoju stvar ali je važno da se poštuju razlike i zadrži otvoren um. Mislim da perverziju u ljudima treba okinuti. Ponekad je to lepa stvar. Ukoliko jesam onda uživam u tome.

MjuzNews: Koje su prednosti života u Kini u XXI veku? Ako moramo da se setimo nečega -  očigledno te inspiriše ali bismo voleli da čujemo više.

Pan Daijing: Naravno da život u bilo kom gradu ili zemlji ima puno prednosti i mana. Povratak u mesto u kom sam se rodila i odrastala pomogao mi je da sagledam svoje korene i razumem sebe kao i probleme koji imaju veze sa društvom na bolji način.

 

MjuzNews: Kada je reč o tvom nastupu u Drugstore-u 6. februara, pozvana si da izvedeš DJ set umesto lajv nastupa koji te je proslavio. BIK serija žurki je DJ orijentisana i fokusira se na heterogenost muzičkog ukusa kao takvog. Od sve muzike koja je danas dostupna za koje ime možda nismo čuli, a koje ti smatraš hrabrim poput istraživača i od sadašnjeg trenutka?

Pan Daijing: Moram da priznam da ne nastupam kao DJ puno. Ali zaista podjednako uživam u plesnoj muzici koliko uživam u experimentalnim i noise stvarima koje radim. Sigurna sam da su ljudi u Evropi koji su okruženi  dobrim prodavnicama ploča i klubovima čuli mnogo više od mene. Sigurna sam da na mestu kao što je Drugstore publika nema ništa protiv da čuje nešto od KK Null. ;)

 

MjuzNews: Daj nam pesmu koju si slušala izova i iznova prošle godine ili u prethodne dve nedelje. Izazovi nas da primetimo razliku u muzičkom ukusu koji mora da se razvio.

Pan Daijing: Zaista me nije strah da pustim bilo koju pesmu koju volim. Samo se nadam da bolje mixujem haha. Prošle godine sam dosta puštala Cut Hands – “The Claw” i Alberich – “Image Of Progress”. Poslednjih dana na repeat slušam EDMX “Cerberus” jer spremam set u Drugstore-u.

Alberich – “Image Of Progress”

 

EDMX -“Cerberus”

 

MjuzNews: Kada vidimo da je termin “improvizacija” pripojen nečijem radu pitamo se da li je reč samo o “nepripremljeno, dakle impresivnije ukoliko valja”, “pripremljeno-nepripremljeno” ili postoji filozofija iza toga? Da li smatraš da je pripremljeni sadržaj izraz umetnice same dok improvizacija umetnost stavlja ispred umetnice?

Pan Daijing: Mislim da je za umentika krajnji cilj pravljenja umetnosti da nestane kroz rad. Lepota improvizacije je u tome da nosi vrstu energije koja je toliko intenzivna da umetnika čini neustrašivim. Ovako umetnička dela zaista mogu da govore u ime umentika i to sadrži težak i dubok uticaj na publiku.

 

MjuzNews: Koliko je uticaja kritika imala na tvoje umetničko vaspitanje? Kako određeni diskurs utiče na tvoju muziku na primer? Ne može sve da bude emocija, zar ne?

Pan Daijing: Veoma se radujem nastupima takođe i hvala vam što ste priredili ove događaje. Bilo kakva kritika je ovde uvek dobrodošla. Generalno nije sve o emociji. To je poput pisanja knjige ili seciranja, prijatan bol haha.

MjuzNews: Poslednjih godina se čini se susrećemo sa nevidljvom rukom klabing “policije”. Svake sezone na snagu dolaze nova pravila i regulative kada je reč o poželjnom ponašanju u klubu. Na primer “zabranjeno korišćenje mobilnog telefona na floru”. Postoje klaberi i postoje klaberi. Da li misliš da postoji nešto kao kod za ponašanje u klubu? Da izgovorimo očigledno - za neke ljude klabing prosto nije među najvažnijim ili najvažnija stvar u životu. Da li postoji publika koju preferiraš? Koga želiš da pozoveš? Pozovi ih.

Pan Daijing: Klubove i volim i mrzim. Ovih dana mi ne prija da izlazim ili nastupam u običnim klubovima. Klabing i alkohol jednostavno više nisu za mene. Tako da više volim da ispred sebe imam publiku koja nije tu zbog klabinga već  zbog muzike. Takođe želim da različite projekte prezentujem u različitim prostorima. Nikoga određeno ne želim da pozovem.  Ko god da učestvuje u svedočenju procesa je meni od velike važnosti.

 

ENGLISH

MjuzNews: Could you introduce us to your work „Hanging Elements: Red“ which you will perform at Belgrade’s HUB12 one day prior to your long-awaited DJ set at club Drugstore? In general, how do you feel talking about your artwork? Do you like to talk about it at all, or do you find it necessary for whatever reason, ex. self-promotion etc?

Pan Daijing: Hanging Elements is a series of performance piece I developed since last year. Again it's my personal interpretation of gender issues and sexuality philosophy in the society I am familiar with. Unlike my improvisation series of 2015. This one will focus more on the performance art side than live sound. Red is the first chapter. And HUB12 will be the first gallery where I am showing the piece. It comes from women being seen as sexual symbols and the fucked up mentality behind it.  However, in general I don't like to talk about my artwork much as for me the best understanding comes out from the first-hand experience. I want to transfer the intensity of my works in an innocent and authentic way. I don't like the word promotion. Playing in clubs is another thing. But for my artworks it's more or less a therapy for myself through a ritualistic sacifice I present to anyone witnesses it. I don't see any reason to celebrate.  It's all about doing it. If possible I prefer to only think about only the projects and nothing else that comes with it. To keep things original and innocent is very crucial.

MjuzNews: Do you really consider yourself a pervert? We find perversion being a mild repercussion of being human, how about you? When you say „perversion“ is it reserved for sexuality only or? Is sexuality as a curse reserved just for mankind? Curse is a very intelligent concept after all. What does it have to do with fear? What corner of the bed do you like to take the most?

Pan Daijing: Not at all. At least not under my standard. I'm just as normal as everyone else. We are all just doing our own thing but it's important to respect the difference and keep an open mind. I think perverion in human needs to be triggered. Sometimes it's a beautiful thing. If I am one I enjoy it.

MjuzNews: What would be the pros of living in China in the XXI century?If we had to think of something, it obviously inspired you, but we’re interested in more.

Pan Daijing: Of course there's always pros and cons living in any country or city. But going back to where I was born and raised def helped me a lot to look at my roots and to help me understand myself and problems that relate to the society in a better way.

MjuzNews: When it comes to you performing in Drugstore on Februrary 6, you were invited to do a DJ set instead of a live performance for which you came to prominence. BIK party series seems to be DJ oriented, focused on the heterogeneity of musical taste as such. Out of all the available music of today what name we might not have heard of that you find brave, explorer-like and of the now?

Pan Daijing: I have to say I don't DJ much. But I enjoy dance music as much as I do with experimental or noise stuff. I'm sure people in Europe surrounded by great record stores and clubs have heard a lot more than I do. Though I'm sure at place like Drugstore the crowd wouldn't mind hearing some KK Null stuff too:)

MjuzNews: Give us a song that you’ve been playing on repeat last year, and one in the last few weeks. Dare us to spot the difference in the musical taste that must have evolved.

Pan Daijing: I'm not really afraid to play any song that I love. I just hope I'm better at mixing haha. Last year I played out Cut Hands' track The Claw and Alberich's Image of Progress a lot. In the last few days I've been playing on repeat EDMX's Cerberus cuz I'm preparing the set at Drugstore.

MjuzNews: When we encounter a term „improvisation“ affiliated with someone’s work, we wonder whether it’s just „not prepared hence even more impressive if good“, „prepared-not-prepared“ or there is a philosophy behind it? Do you think that pre-prepared content is an expression of an artist herself, while improvisation puts art before the artist?

Pan Daijing: In my opinion the ultimate goal of making art for an artist is to vanish through the make of artworks. The beauty of improvisation is that it brings out a kind of energy inside which is so intense that makes the artist fearless. In this way the artworks can really speak for the artist and it contains a heavy and profound impact on the audience.

MjuzNews: We’re really looking forward to you performing. How much impact did critique have on you in your artist upbringing? How does a certain discourse affect your music for example? It can’t be all about emotion, can it?

Pan Daijing: I'm very much looking forward to it too and thanks for putting these shows together. Any critiques are always welcome here. It's not really about emotion in general. It's like writing a book or dissecting. Pleasant pain haha.

MjuzNews: In the past years, it seems that we are experiencing an invisible hand of clubbing „police“. Every season, there are new rules and regulations when it comes to desirable behaviour in a club ex. „do not use your phone on the dance floor“. There are clubbers, and then there are clubbers. Do you think there is such a thing as appropriate code for club behaviour? To state the obvious, for some, clubbing isn’t amongst important, or most important things in life. Do you have an audience of preferance? Who do you want to invite? Invite them.

Pan Daijing: I have love and hatred towards clubs. These days I don’t enjoy going out or playing in generic clubs. Clubbing and drinking is just not for me anymore. So I prefer to have audience that aren't clubbers but come for the music. I also want to present different projects in different space. No one specific I want to invite. Anyone participates in witnessing the process is very important to me.

Ostavi
komentar

Povezano