Koncerti

27.10.2015.

MjuzNews intervju: Lydmor & Bon Homme Lydmor & Bon Homme
foto: PR photo
MjuzNews intervju: Lydmor & Bon Homme

SRB + ENG

Kulturni centar GRADje novu klupsku sezonu započeo u petoj brzini sa već odigranim ili tek najavljenim gostovanjima ljudi kao što su Shuya Okino, DJ Krush, Acid Arab, mnogi drugi, ali pre svega Lydmor & Bon Homme, danski indie pop duo sačinjen od Bon Homme-a, člana nadaleko čuvenih WhoMadeWho koji su bili hedlajneri prošlogodišnjeg Mad In Belgrade festivala, i Lydmor, popularnom danskom vokalistkinjom. Lydmor & Bon Homme će nastupati 31. oktobra, a podršku će im pružati hostovi ovog događaja, Ewox & Tamarinsky i kolektiv Kišobran. U intervjuu za MjuzNews, Lydmor & Bon Homme govore o ovoj saradnji, omiljenim mestima u Kopenhagenu i tome šta bi voleli da rade kada stignu u Beograd. Lydmor traži dnevnu sobu Beograda. Gde će ih odvesti Ewox i Tamarinsky?

FACEBOOK EVENT

INTERVJU:

SRPSKI

MjuzNews: Oboje imate projekte pored Lydmor & Bon Homme ali koji tačno deo vaše ambicije ova saradnja ispunjava?

Lydmor: Sarađivala sam sa mnogo različitih umetnika poslednjih godina, ali ovo je prvi put da sam zaista načinila korak da napravim pravi bend. Mislim da postoji izvor inspiracije između Tomasa i mene koji moram da u potpunosti istražim. Kada sednemo da pravimo muziku događa se magija. Znam da zvuči kao kliše ali tako se osećam.

Bon Homme: Pre svega, moja ambicija je da pravim odličnu muziku. Uvek. Kada sam upoznao Lydmor dobio sam izlaz za puno melodija koje nisu pristajale muškom glasu. Mislim da sam oduvek pravio prilično ”ženske” melodije, ali mnoge nisu imale puno smisla kada sam ih ja pevao. Kad sam prvi put čuo Lydmore kako peva sa mnom znao sam da želim da snimim album sa njom. Ona ima savršen glas i sumanutu harizmu na bini. Takođe, WhoMadeWho su više mačo. Ovo je moj izlaz za moje melodičnije i mekanije stvari. I konačno mogu uživo da sviram bubnjeve! J

MjuzNews: Berlin, Pariz, Barselona, Gent, Ljubljana, Kopenhagen… Kako je na turneji? Ko su vam bili najbolji domaćini do sada?

Lydmor: Veoma smo zahvalni za količinu nastupa koje smo već bukirali tako brzo po lansiranju našeg dua. Nismo ni izdali album, a već sviramo svakog vikenda na neverovatnim mestima u Evropi. Trenutno mi pada na pamet naš prvi šou na turneji koji se odigrao u Hamburgu na Reeperbahn festivalu. To je bio prvi put da smo svirali pošto smo lansirali naš bend i bilo je tako neverovatno iskustvo da konačno vidimo muziku koju smo napravili kako cveta pred nama kao drvo trešnje i publiku kako je tako lepo prihvata.

Bon Homme: Turneja odlično protiče. Učim kako da sviram bubnjeve dok pevam dok sviram sint dok okrećem dugmiće dok izgledam kul. Ima puno haosa ali i ekstatičnih zlatnih momenata. I volim da gledam Lydmor kako puzi svuda. Tako je lako da igraš na sigurnu loptu i dosadno kada elektronsku muziku sviraš uživo. Mi volimo da sviramo uživo i riskantno. Ljudi vole da vide i čuju lomove u muzici. Tada ona postaje živa.

MjuzNews: Šta vaš lajv setap uključuje? Koliko instrumenata?

Lydmor: Imam sint koji svira sa mog kompjutera, signal mi stiže sa Bon Hommeovog setapa koji koristim da menjam zvuke koje puštam kako bi pristajali pesmama i takođe puštam vizuale u istom sistemu.

Bon Homme: To je mali setap tako da možemo lagano da putujemo i sviramo svuda. Kompletne zvuke bubnja sam semplovao sa albuma i puštam ih uživo na spd-x-u (nešto kao elektronski drum kit). To je veoma zabavno i čini sve veoma živim. Koristim i Ableton Live da bih puštao neke trake kao potporu i puno programiranja na APC-40 da bih sve to zasrao. Takođe, ponekad sviram sint desnom rukom. Kasnije bih želeo da dodam još bubnjeva i moj metalofon.

MjuzNews: Da li možete da nam kažete nešto o svojim omiljenim mestima u Kopenhagenu?

Lydmor: Ima jedan bar koji se zove “Drone”. To je proljavo, smrdljivo i znojavo mesto gde ljudi idu da puše, piju i plešu do jutra. Oni puštaju veoma dobru retro i alternativnu muziku i postoji ta “svako zna svakog” prijateljska atmosfera. Opasno mesto na predivan način. J

Bon Homme: Volim komšiluk u kom čivim, tačno oko legendarnog kioska zvanog “Khiosk” čiji naziv dolazi iz epizode Tintina. Neko ga naziva i hipsterskim epicentrom Kopenhagena, hahaha. Definitivno puno brada svuda. Ljudi tu vise, igraju fudbal i piju hladno pivo leti. Pored ovoga postoji i sunset bar koji se zove “Riga”. Takođe veoma prijatno za večernji špricer.

MjuzNews: Šta biste voleli da vidite ili radite u Beogradu? Ovo mu dođe kao savet za vase domaćine.

Lydmor: Kad god odem negde najviše volim da odem u jedan od onih kafea gde lokalci bleje i pijem kafu. Biti okružen ljudima koji čitaju novine, imaju sastanke i trabunjaju o dnevnim obavezama je tako brz način da osetiš mesto u kom si. Svaki grad ima bar/kafe koji je kao dnevna soba ljudima koji tu dolaze. Volela bih da otkrijem  tu dnevnu sobu Beograda.

Bon Homme: Želim da jedem domaću hranu!!! I da pijem domaći alkohol.

MjuzNews: Pozovite plesače na svoj koncert u Kulturnom centru GRAD jednom pesmom koja nije vaša.

LydmorHaha, trenutno sam u fazonu da kažem “Talking Body” od Tove Lo. Juče sam bila u busu i slušala to na sluškama i jednostavno nisam mogla da prestanem da đuskam na mom sedištu. Ljudi su me gledali popreko.

 

Bon Homme: Tina Turner – “What’s Love Got To Do With It”. Ima seksi gruv.

 

ENGLISH

MjuzNews: You both have projects besides Lydmor & Bon Homme but what part of your ambition does this collaboration fulfill?

Lydmor: I have collaborated with a lot of different artists through the past years, but this is the first time I take the step to make a real band. I feel like there is a source of inspiration between Tomas and I that I have to explore in full. When we sit down to make music, magic happens. I know it sounds horribly cliché, but that’s how I feel.

Bon Homme: Most of all, my ambition is to make great music. Always. When I met Lydmor, I got an outlet for a lot of the melodies that did not fit a male voice. I think i always made some quite girlish melodies, but a lot of them didn’t make sense when I sung them. So when I heard Lydmor sing with me the first time, I knew I wanted to make an album with her. She has the perfect voice and a crazy stage charisma. Also, WhoMadeWho is more macho, this is my outlet for all my more melodic and soft stuff. And finally I get to play the drums live. :)

MjuzNews: Berlin, Paris, Barcelona, Gent, Ljubljana, Copenhagen... How’s it going with the tour? Who are the best hosts  you’ve had so far?

Lydmor: We are really grateful for the amount of shows we’ve already booked, so soon after launching our duo. We haven’t even released our album yet, and still we are playing every weekend these days, in amazing places in Europe.Right now, the show that comes to mind is the first show on our tour in Hamburg, Reeperbahn festival. It was the first time we played after we launched our band, and it was such an amazing feeling to finally see the music we have made blossom like a cherry tree in front of us, and the audience taking in so beautifully.

Bon Homme: The tour is going great. I am still learning how to play the drums while singing while playing the synth while turning the knobs while looking cool. So there is a lot of chaos but also a lot of ecstatic golden moments. And I love watching Lydmor crawl around all over the place. It so easy to play it safe and boring when you play electronic music live. We prefer to play it live and risky. People love to see and hear the cracks in the music. That’s where it becomes alive.

MjuzNews: What does your Live setup include? How many instruments?

Lydmor: I have a synth that plays from my computer, I get a signal from Bon Homme’s setup that I use to change the sounds I play to match the songs, and I also run visuals in the same system.

Bon Homme: It’s a small setup, so we can travel and play everywhere. I sampled all the drum sounds from the album and play them live on a spd-x (sort of an electronic drum kit). That’s a lot fo fun and makes it very live. Then I use Ableton live to play some backing tracks, and a huuuge programming of an APC-40 to fuck them up big time. I also play the synth with my right hand sometimes. Later I also want to bring some more drums and my glockenspiel.

MjuzNews: Can you tell us something about your favorite places in Copenhagen?

Lydmor: There’s a bar called Drone. It’s a dirty smelly sweaty place, where people go to smoke drink and dance until the morning. They play really good, retro, alternative music and there is a friendly atmosphere of “everybody knows everybody”. A dangerous place, in a wonderful way. :)

Bon Homme: I love the area where I live, just around a legendary kiosk called "Khiosk" named after a Tintin cartoon. Some call it the hipster epicenter of Copenhagen hahaha. Definitely a lot of full beards around that place. People hang out, play soccer and drink cold beers in the summer. Close to this, there is a sunset bar called Riga that’s also very nise for an evening spritzer.

MjuzNews: What would you like to see or do in Belgrade? This is sort of a tip for your hosts here.

Lydmor: My favorite thing to do when in a new city is to find one of those café’s where locals hang out and drink coffee. Being surrounded by people reading newspapers, having meetings and going about their daily lives is such a quick way to get a feel for the place your in. Every city has that bar/café that is like a shared livingroom for the people coming there. I’d like to find Belgrade’s.

Bon Homme: I want to eat local food!! Aaand drink local alcohol.

MjuzNews: Invite dancers to your concert at Kc GRAD with one song which is NOT yours.

Lydmor: Haha, right now I really feel like saying the song “Talking body” by Tove Lo. I was in the bus yesterday and I put it on in my headphones, and I just couldn’t stop dancing in my seat. People looked at me weirdly.

Bon Homme: Tina Turner – “Whats love got to do with it”. It’s a sexy groove.

Ostavi
komentar

Povezano