Domaća scena

07.03.2023.

Osam kompozicija na novom albumu Pavla Popova
Osam kompozicija na novom albumu Pavla Popova

"Cascades

U okviru višegodišnjeg projekta "Daydreaming", kompozitor Pavle Popov predstavlja album Cascades koji izdaje Pop depresija

Inspirisan muzikom evropskih minimalista, Pavle Popov je spremio osam numera za album, dok ga Andrija Pavlović iz LP Dua još konkretnije muzički određuje kao Paju Morikonea

"Daydreaming je moj autorski opus u okviru kojeg komponujem u ambijentalnom i minimalističkom stilu. Moja zamisao je ta da daydreaming muzika postoji za najrazličitije instrumente i ansamble, nalik na kompozitore iz perioda baroka. Primera radi, za mnoga Bahova dela ne postoji zapisano za koji instrument je predviđena kompozicija, pa samim tim se i čini logičnim da je trenutno najpopularnije izvođenje partite za violinu na mandolini! Ukoliko krenemo iz te polazne tačke moj novi album za klavir bi mogao da se odsvira sa lakoćom i na harfi, vibrafonu, modularnom sintisajzeru, melotronu… Iako postoje nazivi  kompozicija, oni nemaju programsku ulogu, nego više služe kao gotovo generički opisi muzike, da bih i ja kao autor mogao da se snađem u mnoštvu notnog papira i snimaka," objašnjava Pavle Popov.
 

 

Ostavi
komentar

Povezano